1886-1912: Grondlegger Arie Sneeboer wordt geboren op 25 januari 1886

Met de geboorte van A.J. Sneeboer op 25 januari 1886 begint het verhaal van Sneeboer zoals we het vandaag de dag kennen. Arie (zijn roepnaam) werd geboren tijdens de Grote Depressie, waarin er een grote gang van het platteland naar de grote stad van start ging. Arie, zo eigenwijs als hij was en de meeste Sneeboeren nog steeds zijn, reisde precies de andere kant op van Amsterdam naar het dorpje Grootebroek. Daar kocht hij op 16 december 1912 een perceel land aan de Snoeckstraat. Op dit perceel bouwde hij zijn werkplaats (met een veerhamer) en woning, en op 30 januari 1913 richtte hij zijn smederij op onder de naam A.J. Sneeboer.