1969-1975: De oliecrisis leidt tot onzekerheid, maar het bedrijf blijft groeien

In 1973 woedde er een oliecrisis in de wereld wat leidde tot een enorme inflatie van 10% in de twee daaropvolgende jaren. Deze inflatie leidt tot een vrees bij de drie broers Kees, Paul en Teun Sneeboer en de boekhouder dat de verkopen terug zouden lopen zoals bij andere sectoren in die periode. Gelukkig bleek al gauw dat kwaliteitsproducten minder vatbaar zijn voor de grillen van de economie en het bedrijf bleef het druk hebben met opdrachten voor tuingereedschap en gashaarden. Doordat de broers zich vasthielden aan de kernwaarden van hun vader Arie is het bedrijf deze roerige periode relatief stabiel doorgekomen. Maar zelfs met die onzekerheid werd er al internationaal gehandeld met de verkoop van 6 spades in februari 1974 aan het Ministerie van Agricultuur van het Verenigd Koninkrijk. 

Daarnaast werd er vanaf 1973 in de regio West-Friesland op steeds grotere schaal aan ruilverkaveling gedaan waardoor tuinders uit de regio vertrokken en Sneeboer op andere manieren op zoek moest naar omzet. Als klap op de vuurpijl overlijdt Teun Sneeboer op 27 maart 1978 waardoor de jaren ’70 een over het algemeen een heftige periode waren voor de broers Kees en Paul. Maar er zou op korte termijn versterking aankomen in de vorm van de derde generatie!