1914-1919: Arie dient als Kanonnier in de Landweer tijdens de Eerste Wereldoorlog

Omdat Arie met zijn legering sterkere gereedschappen kon maken ging het hem voor de wind. Naast gereedschappen verkocht hij ook halffabricaten aan omliggende smederijen en dat stelde hem in staat om in het jaar van oprichting een nieuwe smederij, woonhuis en showroom te bouwen wat hij toen kocht voor ruim 4.000 gulden. Na juni 1914 houdt de boekhouding op want de aanslag op Prins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije betekent dat de Eerste Wereldoorlog begonnen is. Arie wordt te wapenen geroepen en dient als Kanonnier in Den Helder voor de Landweer tijdens de gehele Eerste Wereldoorlog. Op 1 augustus 1919 wordt hij uit dienst ontslagen vanwege de beëindiging van het conflict.