Kan ik mijn bestelling retourneren?

Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw bestelling. Mocht u om welke reden dan ook toch niet tevreden zijn dan kunt u de bestelling retourneren mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het retourrecht, ook wel bedenktermijn genoemd, houdt in dat u het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen het bestelde product terug te sturen tegen terugbetaling van wat u ons heeft betaald.
  • U kunt besluiten om te retourneren tot 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in uw bezit krijgt. Uw besluit om te retourneren moet binnen deze termijn door ons zijn ontvangen.
  • Om het retourrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bv. per telefoon of e-mail) laten weten dat u wilt retourneren. U kunt op onze site ook een contactformulier vinden, maar u bent niet verplicht dit formulier te gebruiken.
  • U dient de producten zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft laten weten het bestelde te willen retourneren, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.

Geretourneerde producten zullen wij bij ontvangst controleren. Constateren wij schade of sporen waaruit blijkt dat de producten zijn gebruikt op een manier die te ver gaat om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten.

Als u de producten heeft geretourneerd, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, van ons terug. Leveringskosten worden alleen terugbetaald als het item beschadigd, defect of verkeerd bij afgeleverd is. U ontvangt de betalingen zo snel mogelijk van ons terug, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij uw besluit om te willen retourneren hebben ontvangen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetalen heeft ingestemd. In ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijke van welk moment het eerste voorkomt.

Andere relvante veelgestelde vragen